Công Nghệ

Độ chính xác của xét nghiệm ADN huyết thống

Tại phòng Lab đạt tiêu chuẩn quốc tế của NOVAGEN, các nhà khoa học sử dụng bộ tiêu chí 24 locus gen để phân tích ADN giữa các cá nhân. Kết quả cho độ chính xác trên 99,999999%.

01/10/2022

Tổng quan về xét nghiệm ADN

Xét nghiệm ADN bao gồm các kỹ thuật phân tích trình tự ADN và gen để xác định huyết thống hoặc tầm soát nguyên nhân gây ra các loại bệnh di truyền ở người.

26/07/2021

Tổng quan về xét nghiệm HPV

Xét nghiệm HPV sử dụng một mẫu tế bào để xác định xem liệu tế bào có bị nhiễm chủng virus HPV nguy cơ cao hay không.

26/07/2021

Tổng quan Xét nghiệm Di truyền

Xét nghiệm di truyền là một loại xét nghiệm y tế xác định những thay đổi về nhiễm sắc thể, gen hoặc protein. Kết quả xét nghiệm di truyền có thể xác nhận hoặc loại trừ tình trạng di truyền nghi ngờ hoặc giúp xác định một người có cơ hội phát triển hoặc truyền bệnh rối loạn di truyền.

14/05/2021

Hệ thống phân tích ADN 3500 Series Genetic Analyzer

Hệ thống giải trình tự gen tự động 3500 Series Genetic Analyzer được sản xuất bởi hãng Applied Biosystems® (Mỹ) và hiện tại đã được sát nhập vào tập đoàn ThermoFisher Scientific (Mỹ).

14/05/2021

0834243399
back to top