Kiến Thức ADN

Nhiễm Sắc Thể Số 1

Nhiễm sắc thể 1 là nhiễm sắc thể lớn nhất ở người, dễ bị đa hình hoặc đột biến nhất về cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể gây ra nhiều loại bệnh và rối loạn phát triển

20/02/2024

Đột Biến Số Lượng Nhiễm Sắc Thể Là Gì?

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể hoặc toàn bộ nhiễm sắc thể của mỗi loài. Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết dưới đây

17/02/2024

ARN Là Gì? Cấu Trúc, Chức Năng Của ARN

ARN (Axit ribonucleic) là một đại phân tử có vai trò rất quan trọng trong việc vận hành, điều khiển mọi hoạt động của tế bào.

11/01/2024

Tìm Hiểu Về Bộ Nhiễm Sắc Thể Ở Người

Nhiễm sắc thể là thành phần đóng vai trò quan trọng nhất về mặt di truyền. Cùng NOVAGEN tìm hiểu những thông tin tổng quan về bộ nhiễm sắc thể ở người trong bài viết dưới đây

08/01/2024

Quá Trình Tự Nhân Đôi Của ADN

Nhân đôi ADN là một trong những quá trình cơ bản nhất xảy ra trong tế bào, sao chép từ một phân tử ADN mẹ để tạo thành 2 phân tử ADN con có cấu trúc ADN giống nhau

30/11/2023

Có Phải Tất Cả Đột Biến GEN Đều Gây Bệnh Không?

Đột biến Gen là gì? Có phải tất cả đột biến Gen đều gây bệnh không? Cùng NOVAGEN tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

22/09/2023

Genomics là gì?

Genomics là một lĩnh vực trong di truyền học liên quan đến việc giải trình tự và phân tích bộ gen của sinh vật.

18/09/2023

0834243399
back to top