Kiến Thức ADN

Có Phải Tất Cả Đột Biến GEN Đều Gây Bệnh Không?

Đột biến Gen là gì? Có phải tất cả đột biến Gen đều gây bệnh không? Cùng NOVAGEN tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

22/09/2023

Genomics là gì?

Genomics là một lĩnh vực trong di truyền học liên quan đến việc giải trình tự và phân tích bộ gen của sinh vật.

18/09/2023

Hệ gen là gì?

Hệ gen là tập hợp đầy đủ các trình tự ADN của một sinh vật. Ở người, hệ gen là toàn bộ 23 cặp nhiễm sắc thể và ADN ty thể có trong mỗi tế bào. Hệ gen chứa tất cả thông tin di truyền quy định mọi hoạt động sinh trưởng và phát triển của mỗi người.

17/09/2023

Hồ sơ ADN là gì?

Hồ sơ ADN là tập hợp các chỉ thị STR đặc trưng duy nhất cho mỗi người. Hồ sơ ADN được ứng dụng trong lĩnh vực giám định ADN pháp y, hình sự và xác định quan hệ huyết thống.

17/09/2023

Dấu vân tay ADN là gì?

Dấu vân tay ADN (DNA fingerprint) là kỹ thuật sinh học phân tử nhằm xác định một cá nhân từ mẫu ADN bằng cách xem xét các chỉ thị duy nhất trong ADN của họ.

17/09/2023

Pyrimidine là gì?

Pyrimidine là nguyên liệu cơ bản xây dựng nên cấu trúc của các bazơ nitơ gồm Thymine (T), Cytosine (C) và Uracil (U). Những bazơ nitơ này là thành phần cơ bản cấu tạo nên vật chất di truyền của cơ thể là ADN và ARN.

17/09/2023

Purine là gì?

Purine là các phân tử được tạo thành từ các nguyên tử carbon và nitơ, và những phân tử này được tìm thấy trong ADN và ARN của tế bào.

16/09/2023

Uracil là gì?

Uracil (U) là một trong bốn bazơ nucleotide trong ARN, ba bazơ còn lại là Adenine (A), Cytosine (C) và Guanine (G). Trong RNA, uracil kết hợp với Adenine.

16/09/2023

Guanine là gì?

Guanine (G) là một trong bốn bazơ nucleotide trong ADN, ba bazơ còn lại là Adenine (A), Cytosine (C) và Thymine (T). Trong phân tử ADN sợi đôi, Guanine dựa trên một cặp sợi với các bazơ Cytosine trên sợi đối diện.

16/09/2023

Thymine là gì?

Thymine (T) là một trong bốn bazơ nucleotide trong DNA, ba bazơ còn lại là adenine (A), cytosine (C) và guanine (G). Trong phân tử DNA sợi đôi, thymine dựa trên một cặp sợi với các bazơ adenine trên sợi đối diện.

16/09/2023

0834243399
back to top