Giới thiệu

Hệ thống phòng Lab NOVAGEN

Hệ thống phòng Lab NOVAGEN đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm Quốc tế. Nhân sự cấp cao, được đào tạo tại Nhật, đủ năng lực vận hành phòng Lab.

23/02/2024

Danh sách Văn phòng - Địa điểm thu mẫu NOVAGEN tại Việt Nam

Danh sách Văn phòng - Địa điểm thu mẫu NOVAGEN tại Việt Nam

09/06/2022

Hợp tác

28/05/2021

Chứng nhận

28/05/2021

Công nghệ

NOVAGEN được đầu tư trang thiết bị giải trình tự ADN hiện đại theo những tiêu chuẩn được áp dụng tại các bệnh viện lớn trên thế giới.

28/05/2021

Nhân sự

NOVAGEN là trung tâm xét nghiệm ADN chính xác, uy tín tại Việt Nam. Đội ngũ nhân sự gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Di truyền

28/05/2021

0834243399
back to top