Cẩm nang

Tổng hợp các gói dịch vụ xét nghiệm ADN Huyết thống, Sàng lọc trước sinh NIPT tại Trung tâm xét nghiệm NOVAGEN.

Kiến thức NIPT

NOVAGEN là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) vào xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam. Novagen luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không ngừng cái tiến chất lượng các dịch vụ.

Kiến Thức ADN

NOVAGEN là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) vào xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam. Novagen luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không ngừng cái tiến chất lượng các dịch vụ.

Công Nghệ

NOVAGEN là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) vào xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam. NOVAGEN luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không ngừng cái tiến chất lượng các dịch vụ.

Bệnh Di truyền

Bệnh di truyền là những bệnh lý có nguyên nhân sai hỏng ở trình tự ADN của một hay nhiều gen. Dựa vào nguyên nhân sai hỏng ADN, có các loại bệnh di truyền sau:

  1. Bệnh di truyền do đột biến nhiễm sắc thể
  2. Bệnh di truyền do đột biến đơn gen, đa gen
  3. Bệnh di truyền đa nhân tố
  4. Bệnh di truyền do đột biến ADN ty thể

Mang Thai

Thông tin hữu ích cho mẹ bầu về quá trình trước khi mang thai, giai đoạn mang thai...

Thư Viện Gen

NOVAGEN là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) vào xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam. Novagen luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không ngừng cái tiến chất lượng các dịch vụ.

Huyết học

Thông tin tổng quan về nhóm máu ABO, nhóm máu Rhesus, các tế bào máu và các bệnh về máu.

Xét nghiệm Y học

Tìm hiểu về các xét nghiệm y học, bao gồm mục đích của xét nghiệm, tại sao bác sĩ có thể yêu cầu xét nghiệm, cảm giác khi xét nghiệm và ý nghĩa của kết quả.

Các xét nghiệm y học có thể giúp phát hiện tình trạng bệnh, xác định chẩn đoán, lên kế hoạch điều trị, kiểm tra xem việc điều trị có hiệu quả hay không hoặc theo dõi tình trạng bệnh theo thời gian.

Bác sĩ có thể yêu cầu các xét nghiệm này như một phần của kiểm tra sức khỏe định kỳ, để kiểm tra một số bệnh và rối loạn hoặc để theo dõi sức khỏe của bạn.

0834243399
back to top