Trụ sở NOVAGEN Hà Nội

Trụ sở NOVAGEN Hà Nội

  • Phụ trách: TS. Đặng Trần Hoàng
0834243399
  • Điện thoại: 0834243399
Tư vấn ADN: 083.424.3399
  • Hotline: 083.424.3399
info@novagen.vn
  • Email: info@novagen.vn

0834243399
back to top