QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH

Tất cả các thông tin và tài liệu về quy định chính sách được đăng tải trên trang website của Công ty TNHH Công nghệ Di truyền NOVAGEN là các thông tin chỉ dẫn nhằm cung cấp một cách đầy đủ nhất những thông tin cần thiết tới các Khách hàng sử dụng dịch vụ của NOVAGEN.

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

“NOVAGEN” là Công ty TNHH Công nghệ Di truyền NOVAGEN.

“Khách hàng” là (các) cá nhân hay người đại diện pháp luật sử dụng Dịch vụ của NOVAGEN.

“Mẫu”, “mẫu ADN” hay “mẫu sinh phẩm” có nghĩa là các mẫu được thu dưới dạng mẫu máu, mẫu niêm mạc miệng hoặc mẫu sinh học khác được chấp nhận bởi NOVAGEN sẽ được dùng để phân tích ADN.

“Phân tích ADN”, “xét nghiệm ADN” hay “phân tích quan hệ huyết thống” là đề cập đến việc phân tích tất cả các mối quan hệ huyết thốngvà được thực hiện theo phương pháp phân tích di truyền.

“Dịch vụ” là quá trình phân tích các mẫu sinh học Khách hàng cung cấp cho NOVAGEN nhằm mục đích xác định mối quan hệ huyết thống.

DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM

Khi cung cấp mẫu hoặc thanh toán chi phí cho NOVAGEN, Khách hàng đồng ý với Điều kiện và điều khoản sử dụng Dịch vụ.

Dịch vụ do NOVAGEN cung cấp chỉ cho mục đích sử dụng của Khách hàng. NOVAGEN không có trách nhiệm trình bày hay diễn giải kết quả của Dịch vụ nếu kết quả này được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài phạm vi Dịch vụ được chi trả bởi Khách hàng.

Trường hợp Khách hàng tự thu mẫu, NOVAGEN không đảm bảo những mẫu được cung cấp sẽ hoàn toàn phù hợp cho Dịch vụ, hoặc Dịch vụ sẽ cho ra một kết quả sau cùng. Những mẫu sinh học gởi cho NOVAGEN sẽ không được hoàn trả, trừ khi có yêu cầu cụ thể. Tất cả các mẫu sẽ bị hủy sau 2 tháng kể từ khi kết quả phân tích được cung cấp cho các khách hàng đã đăng ký.

Trong trường hợp các mẫu gửi đến để phân tích ADN không đầy đủ (thiếu, không đủ hoặc chất lượng mẫu kém), NOVAGEN có quyền yêu cầu thêm mẫu hoặc lấy lại mẫu.

Đối với các mẫu được thu theo quy trình pháp lý, NOVAGEN tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế áp dụng cho bảng kết quả pháp lý. Mặc dù kết quả xét nghiệm của NOVAGEN được chấp nhận bởi tất cả các cơ quan hành chính, tại mỗi địa phương có thể sẽ có những quy định khác biệt.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Chi phí Dịch vụ cần được thanh toán trước khi tiến hành xét nghiệm. Thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt VNĐ hoặc chuyển khoản.

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bảo mật Thông tin cá nhân và website
Xin hãy đọc Chính sách bảo mật này trước khi sử dụng hoặc đăng ký thông tin trên trang web này.

Trang web này hoạt động dưới sự quản lý của Công ty TNHH Công nghệ Di truyền NOVAGEN. Mỗi khi khách hàng truy cập vào trang web này, địa chỉ IP cùng với tên miền tương ứng sẽ được lưu lại. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà server của website gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web, điều này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu, thị hiếu của khách hàng khi tìm thông tin trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác mà bạn cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua những email bạn gửi cho chúng tôi, hoặc các thông tin bạn điền khi muốn đăng ký, ý kiến phản hồi, những yêu cầu được hỗ trợ, trả lời bảng thăm dò hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi thường niên.

Để có thể tiến hành các công việc nêu trên, sự chia sẻ thông tin với các công ty đối tác ở Việt Nam hoặc nước ngoài có thể sẽ được cân nhắc. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo không xảy ra hiện tượng lợi dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái pháp luật.

Thông tin chỉ được cung cấp cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập).

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép bạn truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của mình, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân, hãy gửi e-mail cho chúng tôi. Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên.

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. NOVAGEN sẽ nỗ lực hết mình để giữ bí mật thông tin của khách hàng. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, việc bảo mật tuyệt đối thông tin trên mạng internet là việc gần như không thể. Vì vậy, chúng tôi không thể cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Trong phần nội dung của trang web, có thể có một số liên kết đến các trang web bên ngoài. Các website liên kết này có thể không nằm trong phạm vi quản lý của NOVAGEN và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung ở các trang web này.

NOVAGEN có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang web này mà không cần phải thông báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.

Bảo mật Thông tin dịch vụ xét nghiệm

Chỉ có Khách hàng đứng tên trên phiếu đăng ký xét nghiệm mới có thể nhận các thông tin về Dịch vụ và kết quả xét nghiệm ADN, sàng lọc trước sinh NIPT và các xét nghiệm di truyền khác.

Ngoài ra, trong trường hợp Khách hàng không thể liên hệ với NOVAGEN để nhận những thông tin này, người được ủy quyền, như ghi rõ ở phần hai của phiếu yêu cầu, có thể thay mặt Khách hàng làm việc với NOVAGEN.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Khách hàng bảo đảm rằng mình có đầy đủ quyền hợp pháp để thực hiện trực tiếp hay gián tiếp việc thu thập, bảo quản và gửi các mẫu sinh phẩm cần thiết đến NOVAGEN để thực hiện Dịch vụ mà Khách hàng chi trả.

Khách hàng đảm bảo gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả xét nghiệm ADN sẽ không gây rối, đe dọa qua điện thoại, đến trực tiếp hoặc bất cứ hình thức nào khác tới nhân viên và Trung tâm NOVAGEN. Khách hàng có trách nhiệm bồi thường cho NOVAGEN và các đối tác tất cả những thiệt hại, tổn hao, và các chi phí phát sinh từ những việc này.

TRÁCH NHIỆM VÀ MIỄN TRỪ

Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ hay toàn bộ trách nhiệm của NOVAGEN và các đối tác sẽ được giới hạn trong phạm vi thực hiện lại Dịch vụ miễn phí cho Khách hàng hoặc hoàn lại số tiền mà NOVAGEN đã nhận cho các Dịch vụ này.

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Trường hợp Khách hàng có thắc mắc, khiếu nại về dịch vụ sẽ được công ty trả lời và giải quyết. Tùy theo từng trường hợp, công ty sẽ hỗ trợ Khách hàng với mức độ tối đa. Việc hoàn tiền có thể được xem xét và tùy theo quyết định của NOVAGEN, sau khi khấu trừ chi phí quản lý và chuyển phát. Các khoản đặt cọc xét nghiệm được khách hàng đóng trước cho NOVAGEN sẽ được hoàn trả trong trường hợp khách hàng huỷ xét nghiệm với lý do chính đáng.

Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn có kết quả xét nghiệm sau sinh trái ngược với kết quả xét nghiệm trước sinh. Khách hàng cần cung cấp các bằng chứng liên quan chứng minh cho kết quả sau sinh bao gồm sổ khám thai, giấy nhập viện, giấy xuất viện, giấy chứng sinh, kết quả xét nghiệm sau sinh để làm thủ tục hoàn phí.

Xét nghiệm ADN pháp lý sau khi được nhân viên tư vấn của NOVAGEN hỗ trợ bằng văn bản và hỗ trợ tại chỗ vẫn không được chấp nhận sẽ được hoàn lại toàn bộ phí xét nghiệm. NOVAGEN cam kết trách nhiệm với kết quả pháp lý được chấp nhận tại nơi Khách hàng dự kiến nộp. Đó là một phần quan trọng trong chính sách dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Các điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ có thể được thay đổi dựa trên quy định chính sách của NOVAGEN tại từng thời điểm.