NOVAGEN

Tại sao nên chọn NOVAGEN?

Bạn cần thông tin chính xác và kịp thời, chúng tôi có đủ các yếu tố để bạn có thể tin tưởng gửi trao trách nhiệm

THUẬN TIỆN
Hỗ trợ thu mẫu trong và ngoài giờ Hành chính, T7, Chủ Nhật
BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI
Thông tin khách hàng làm xét nghiệm ADN được bảo mật 100%
CHÍNH XÁC
Quy trình xét nghiệm lặp lại 2 lần, độc lập nhau. Độ chính xác trên 99,9999%
NHANH CHÓNG
Kết quả lấy nhanh sau 4h, tối đa trong 2 ngày

Khách hàng nói về NOVAGEN

Cách thức đơn giản để chứng minh huyết thống chính xác tới 99,9999%

Đăng ký Online

*
*
*