Huyết thống

NOVAGEN là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) vào xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam. Novagen luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không ngừng cái tiến chất lượng các dịch vụ.

Xét nghiệm Huyết thống Tự Nguyện

Xét nghiệm ADN huyết thống dân sự tự nguyện

Xét Nghiệm ADN Hành Chính

Xét Nghiệm ADN Hành Chính

Xét nghiệm ADN trước sinh

Xét nghiệm ADN Cha Con trước sinh không xâm lấn từ tuần 7

0834243399
back to top