Di truyền

NOVAGEN là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) vào xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam. Novagen luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không ngừng cái tiến chất lượng các dịch vụ.

Sàng lọc trước sinh

Dịch vụ sàng lọc trước sinh NIPT - NOVAGEN

Thalassemia

Dịch vụ Xét nghiệm Thalassemia - NOVAGEN

0834243399
back to top