DNA Testing

NOVAGEN là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) vào xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam. Novagen luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không ngừng cái tiến chất lượng các dịch vụ.

At NOVAGEN, we provide many types of DNA tests to choose from for confirming biological relationships.

If you’re not sure when test below is right for you, call us for a free consultation—our friendly and knowledgeable experts are ready to help!

CALL NOW: 0987.666.081

DNA Relationship Testing

  • Paternity

  • Maternity

  • Siblings

  • Twins

  • Grandparent

0834243399
back to top