Tại NOVAGEN, chúng tôi tập trung vào sức mạnh của tập thể và giá trị tri thức của mỗi cá nhân để liên tục học hỏi và ứng dụng những công nghệ mới nhất trong phân tích và giải trình tự gen thế hệ mới NGS.


1. Xây dựng thương hiệu dịch vụ xét nghiệm tiêu chuẩn Quốc tế

2. Ứng dụng tinh hoa khoa học và công nghệ hiện đại

3. Phát huy tiềm năng con người

4. Trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường

5. Hợp tác chia sẻ để thành công