1 trong 8 tỷ người trên Trái đất

Mỗi chúng ta là duy nhất và điều này được phản ánh trong cấu tạo gen, ADN của chúng ta.

Trên thực tế, không có hai người nào trên thế giới có cùng ADN (ngoại trừ những cặp song sinh giống hệt nhau về mặt di truyền!).

 

Hồ sơ ADN (DNA Profile) là một công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất được các nhà khoa học pháp y sử dụng để ghi lại cá thể di truyền này.

Các locus ADN có thể phân biệt mọi người với sự phân biệt đối xử đặc biệt; cơ hội để một người không có quan hệ huyết thống trong dân số Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung có cùng hồ sơ ADN là ít hơn một phần tỷ.

Công nghệ phân tích ADN huyết thống

Việc lập hồ sơ ADN của mỗi cá nhân sử dụng một tập hợp các tiêu chí đánh giá được gọi là “các đoạn trình tự lặp lại kích thước ngắn” (Short Tandem Repeat, STR), trong đó mỗi trình tự ADN ngắn lặp lại có sự khác biệt rõ ràng giữa những người khác nhau.

Trong các STR này, các chuỗi ADN ngắn được lặp lại và các tiêu chí STR đo số lần lặp lại. Vị trí của các đỉnh được tô màu trên biểu đồ ghi lại kích thước của mỗi điểm đánh dấu STR, với số lần lặp lại biểu thị này được ghi ở phía trên đỉnh và trong bảng ở phía dưới.

 

Hồ sơ ADN của mỗi người được tạo ra bằng cách sử dụng hệ thống 24 locus gen (23 STR và một locus nhiễm sắc thể giới tính để cho biết người đó là nam hay nữ về mặt sinh học).

Mỗi thử nghiệm có thể cho kết quả một hoặc hai đỉnh vì một người có hai bản sao của mỗi STR, một bản được thừa hưởng từ mẹ của họ, một bản được thừa hưởng từ cha của họ.

Khi chỉ có một đỉnh, nó chỉ ra rằng điểm đánh dấu có cùng kích thước đã được thừa hưởng từ cả cha và mẹ.

Độ chính xác của công nghệ phân tích ADN đạt trên 99,999999%.

Hồ sơ ADN chứa đựng thông tin di truyền đặc trưng và duy nhất cho mỗi người.

Trong xác minh quan hệ huyết thống, đặc biệt là các mối quan hệ Cha-Con và Mẹ-Con, hồ sơ ADN được xem như “tiêu chuẩn vàng” để đưa ra các kết luận về nhận dạng di truyền huyết thống.

>> Xem thêm: