Đặc điểm của Cytosine

Cytosine (C) là một trong bốn bazơ nucleotide trong ADN, ba bazơ còn lại là adenine (A), guanine (G) và thymine (T).

Trong phân tử ADN sợi đôi, cytosine dựa trên một cặp sợi với các bazơ guanine trên sợi đối diện.

Trình tự bốn bazơ nucleotide mã hóa thông tin của ADN.

Cấu trúc hóa học của Cytosine

Cytosine, một bazơ nitơ có nguồn gốc từ pyrimidine xuất hiện trong axit nucleic, thành phần kiểm soát di truyền của tất cả các tế bào sống và trong một số coenzym, các chất hoạt động kết hợp với enzym trong các phản ứng hóa học trong cơ thể.

Cytosine là một trong một số loại bazơ được kết hợp vào phân tử axit nucleic. Axit nucleic bao gồm một loại đường có 5 cacbon liên kết với một axit photphoric, cùng với một bazơ nitơ.

Axit deoxyribonucleic (ADN), vật liệu di truyền của hầu hết các sinh vật sống, bao gồm deoxyribose đường 5 carbon có liên kết photphat, được gắn vào cytosine hoặc bất kỳ ba bazơ nào khác, cùng nhau tạo thành hai cặp bổ sung . Cơ sở bổ sung của Cytosine trong phân tử ADN là Guanine.

Nguồn Novagen