Rotor-Gene Q

HỆ THỐNG MÁY REALTIME PCR ROTOR-GENE Q

HỆ THỐNG MÁY REALTIME PCR ROTOR-GENE Q

Rotor-Gene Q là một hệ thống PCR (Polymerase Chain Reaction) hiện đại, chuyên dùng cho các ứng dụng trong nghiên cứu và phân tích ADN, đặc biệt là …