NanoDrop Lite Plus

HỆ THỐNG MÁY QUANG PHỔ NANODROP LITE PLUS

HỆ THỐNG MÁY QUANG PHỔ NANODROP LITE PLUS

Máy quang phổ NanoDrop Lite Plus là một thiết bị tiên tiến đáp ứng nhu cầu định lượng DNA, RNA và protein với độ chính xác cao. Xuất xứ Máy quang …