Xét nghiệm ADN bà nội và cháu gái

Giá:  4,000,000 đ

Là xét nghiệm ADN huyết thống theo nhiễm sắc thể X, di truyền từ bà nội qua bố và cháu gái. Sử dụng bột kit 12 locus gen với độ chính xác trên 99,999999%

Xét nghiệm ADN giữa bà nội và cháu gái là quá trình phân tích trình tự ADN của các locus gen nằm trên nhiễm sắc thể X nhằm xác minh mối quan hệ huyết thống bà và cháu.

 

Nguồn: NOVAGEN VN
back to top