Xét nghiệm ADN anh em trai

Giá:  4,000,000 đ

Là xét nghiệm ADN huyết thống theo nhiễm sắc thể Y, di truyền từ bố cho các con trai. Sử dụng bộ kit 23 locus gen trên NST Y, độ chính xác trên 99,999999%

back to top