Gen SRY quyết định giới tính Nam ở Người

Gen SRY (Sex Determining Region of the Y Chromosome) định vị trên nhiễm sắc thể Y và mã hóa cho nhân tố phiên mã tinh hoàn. Protein SRY đóng vai trò quan trọng quyết định sự hình thành giới tính Nam ở thai nhi ngay từ giai đoạn sớm của thai kỳ.

24/03/2022

NOVAGEN là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) vào xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam. Novagen luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không ngừng cái tiến chất lượng các dịch vụ.

0834243399
back to top