Hệ thống phân tích ADN 3500 Series Genetic Analyzer

Hệ thống giải trình tự gen tự động 3500 Series Genetic Analyzer được sản xuất bởi hãng Applied Biosystems® (Mỹ) và hiện tại đã được sát nhập vào tập đoàn ThermoFisher Scientific (Mỹ).

14/05/2021

Xét nghiệm ADN và con đường dẫn đến lối sống khỏe mạnh hơn

Xét nghiệm ADN cung cấp thông tin có giá trị về sự liên quan giữa yếu tố gen di truyền và các đặc điểm, khuynh hướng sức khỏe của mỗi người.

08/05/2022

Tổng hợp các gói dịch vụ xét nghiệm ADN Huyết thống, Sàng lọc trước sinh NIPT tại Trung tâm xét nghiệm NOVAGEN

0834243399
back to top