Hệ thống phân tích ADN 3500 Series Genetic Analyzer

Hệ thống giải trình tự gen tự động 3500 Series Genetic Analyzer được sản xuất bởi hãng Applied Biosystems® (Mỹ) và hiện tại đã được sát nhập vào tập đoàn ThermoFisher Scientific (Mỹ).

14/05/2021

Xét nghiệm ADN và con đường dẫn đến lối sống khỏe mạnh hơn

Xét nghiệm ADN cung cấp thông tin có giá trị về sự liên quan giữa yếu tố gen di truyền và các đặc điểm, khuynh hướng sức khỏe của mỗi người.

08/05/2022

NOVAGEN là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing) vào xét nghiệm GEN và phân tích di truyền tại Việt Nam. Novagen luôn chú trọng vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, không ngừng cái tiến chất lượng các dịch vụ.

0834243399
back to top