Trung Tâm Xét Nghiệm Adn Uy Tín

HỆ THỐNG MÁY QUANG PHỔ NANODROP LITE PLUS

HỆ THỐNG MÁY QUANG PHỔ NANODROP LITE PLUS

Máy quang phổ NanoDrop Lite Plus là một thiết bị tiên tiến đáp ứng nhu cầu định lượng DNA, RNA và protein với độ chính xác cao. Xuất xứ Máy quang …

HỆ THỐNG MÁY BIOMETRA TONE SERIES

HỆ THỐNG MÁY BIOMETRA TONE SERIES

Biometra TOne Series là dòng máy PCR (Polymerase Chain Reaction) dùng cho nhân bản các trình tự ADN hoặc trình tự gen cụ thể để đạt được nồng độ đủ …