Lúm đồng tiền—những vết lõm trên má—có xu hướng xuất hiện trong các gia đình và đặc điểm này được cho là di truyền.

Lúm đồng tiền thường được coi là một đặc điểm di truyền trội, có nghĩa là một bản sao của gen bị thay đổi trong mỗi tế bào là đủ để gây ra lúm đồng tiền.

Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy má lúm đồng tiền là do di truyền.

Xem thêm:

Một nghiên cứu nhỏ đã được thực hiện để khám phá di truyền học của lúm đồng tiền và người ta không biết gen nào hoặc gen nào có thể liên quan.

Lúm đồng tiền là sự bất thường của cơ gây ra vết lõm trên má, đặc biệt là khi cá nhân cười.

Có người có má lúm đồng tiền ở cả hai má, có người chỉ ở một bên má. Em bé có khả năng có lúm đồng tiền do mỡ em bé ở má.

Khi họ già đi, lượng mỡ trẻ em giảm đi, lúm đồng tiền của họ cũng biến mất. Những đứa trẻ khác không có má lúm đồng tiền khi mới sinh nhưng có thể phát triển chúng sau này trong thời thơ ấu.

Ở một số người, má lúm đồng tiền chỉ tồn tại đến tuổi thiếu niên hoặc thanh niên, trong khi ở những người khác, chúng là một đặc điểm suốt đời.

Lúm đồng tiền có hình dạng giống nhau có thể xuất hiện ở các thế hệ kế tiếp nhau trong một gia đình.

Ví dụ, trong một gia đình, người ta quan sát thấy các anh chị em, cha, chú, ông và ông cố của họ đều có hai má lúm đồng tiền giống nhau. Ở những gia đình khác, lúm đồng tiền có thể xuất hiện ở một đứa trẻ nhưng không xuất hiện trong hơn một thế hệ.

Tài liệu tham khảo

  • OMIM: Dimples, Facial (126100)
  • Wiedemann HR. Cheek dimples. Am J Med Genet. 1990 Jul;36(3):376. PubMed: 2363446.

(*) Theo MedlinePlus