Kiến Thức

12 sự thật về nhiễm sắc thể Y

Nhiễm sắc thể Y của tất cả những người đàn ông đang sống có liên quan thông qua một tổ tiên nam duy nhất sống cách đây hơn 300.000 năm.

25/05/2023

mRNA là gì? Vai trò của mRNA trong quá trình dịch mã Protein

mRNA là một phân tử ARN sợi đơn bổ sung cho một trong các sợi ADN của gen. mRNA là một phiên bản ARN của gen rời khỏi nhân tế bào và di chuyển đến tế bào chất, nơi tạo ra protein.

27/10/2021

Xét nghiệm di truyền được tiến hành như thế nào?

Các xét nghiệm di truyền được thực hiện trên một mẫu máu, gốc chân tóc, da, nước ối (chất lỏng bao quanh thai nhi trong thời kỳ mang thai) hoặc các mẫu mô khác.

20/10/2021

HLA là gì

HLA là viết tắt của Human Leukocyte Antigen, hệ thống kháng nguyên bạch cầu ở người. Hệ thống HLA bao gồm một nhóm phức hệ gen mã hóa cho protein MHC là các kháng nguyên nằm trên màng tế bào của bạch cầu ở người.

04/10/2021

ADN tự do là gì?

ADN tự do, hay còn gọi là cell-free DNA (cfDNA), là các phân tử ADN ngoại bào (extracellular DNA) lưu thông tự do trong máu và các chất dịch cơ thể khác, có thể được bắt nguồn từ tế bào bình thường và tế bào bị bệnh.

14/05/2021

Kiến thức cơ bản về ADN

ADN (axit deoxyribonucleic), tên tiếng Anh là DNA (deoxyribonucleic acid), là một phân tử sợi kép có cấu trúc xoắn ốc chứa mã di truyền tạo nên con người của bạn. Mỗi người sẽ thừa hưởng ADN của mình từ cha mẹ và thông tin di truyền chứa đựng bên trong ADN sẽ quyết định các đặc điểm nhất định như màu tóc, màu mắt và các kiểu hình khác.

14/05/2021

Nhiễm sắc thể là gì?

Nhiễm sắc thể là cấu trúc dạng sợi nằm bên trong nhân của tế bào động vật và thực vật. Mỗi nhiễm sắc thể được cấu tạo từ protein và một chuỗi ADN dài, chứa đựng một phần hoặc toàn bộ vật chất di truyền của sinh vật.

14/05/2021

Đặc điểm nhiễm sắc thể X

Nhiễm sắc thể X (NST X) là một trong hai nhiễm sắc thể giới tính ở người (nhiễm sắc thể còn lại là nhiễm sắc thể Y). Các nhiễm sắc thể giới tính tạo thành một trong 23 cặp nhiễm sắc thể của con người trong mỗi tế bào.

14/05/2021

Đặc điểm nhiễm sắc thể Y

Nhiễm sắc thể Y mang gen quy định giới tính nam và là một trong hai nhiễm sắc thể giới tính ở người (NST còn lại là nhiễm sắc thể X). Các nhiễm sắc thể giới tính tạo thành một trong 23 cặp nhiễm sắc thể của con người trong mỗi tế bào

14/05/2021

0834243399
back to top