CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM


Bên được bảo hiểm:             .........
Đối tượng được bảo hiểm: Thai nhi của Bên được bảo hiểm
Mã KH:                                    ….....
Bên bảo hiểm:                       CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN NOVAGEN
Thời hạn bảo hiểm:              Mười hai (12) tháng kể từ ngày trả kết quả
Phạm vi bảo hiểm:                Hội chứng Down (Trisomy 21)
                                                Hội chứng Edwards (Trisomy 18)
                                                Hội chứng Patau (Trisomy 13) 
Giá trị bảo hiểm:                   Tổng giá trị không vượt quá 300 triệu VND, 100 triệu/1 hội chứng.

Các điều khoản bảo hiểm như sau:
I.    Điều kiện đền bù, hỗ trợ:

-    NOVAGEN sẽ hỗ trợ tối đa 1.000.000 VNĐ cho chi phí chọc ối trong trường hợp cho kết quả “Nguy cơ cao” đối với các hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau. Các xét nghiệm xâm lấn phải được thực hiện bởi đơn vị xét nghiệm uy tín trực thuộc Trung Ương. 
-    NOVAGEN sẽ hỗ trợ 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu Việt Nam đồng) nếu kết quả là “Âm tính giả” đối với hội chứng Down (Trisomy 21) hoặc hội chứng Edwards (Trisomy 18) hoặc hội chứng Patau (Trisomy 13) được xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán trong thai kỳ FISH/Karyotype/QF-PCR.
-    NOVAGEN hỗ trợ lên tới 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu Việt Nam đồng), 100.000.000 VNĐ/hội chứng nếu kết quả cho “Âm tính giả” được xác định bằng xét nghiệm chẩn đoán sau khi em bé được sinh ra. 
II.    Điều kiện miễn trừ:
-    Em bé mang thể khảm.
-    Trisomy một phần, từng phần.
-    Các xét nghiệm (trong khoảng thời gian từ ngày trả kết quả xét nghiệm NIPT đến khi sinh) có phát hiện hoặc nghi ngờ bất thường liên quan đến thai nhi/thai phụ nhưng thai phụ không liên hệ với NOVAGEN hoặc từ chối các chỉ định khác của bác sĩ như chọc ối để khẳng định bất thường. 
III.    Điều kiện cần thanh toán bảo hiểm:
-    Toàn bộ hồ sơ khám thai gồm kết quả siêu âm hình thái tuần thai từ 21-22 và tuần thai 31-32, các kết quả xét nghiệm sau sinh, hóa đơn thanh toán chọc ối, các giấy tờ chứng minh nhân thân. Tất cả giấy tờ là bản chính hoặc bản sao y công chứng. Để đảm bảo tính xác thực của kết quả, bên bảo hiểm và bên được bảo hiểm phối hợp tiến hành các xét nghiệm cần thiết khác để xác định nguyên nhân như xét nghiệm bánh nhau, xét nghiệm ADN cá nhân./.

=> Đội ngũ nhân sự NOVAGEN: Nhân sự

=> Bảng giá ưu đãi xét nghiệm Sàng lọc trước sinh NIPT: Bảng giá