Liên hệ

Đăng ký dịch vụ tại NOVAGEN

* Họ và tên
* Số điện thoại
* Dịch vụ
Ghi chú

TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM ADN NOVAGEN

hoang@novagen.vn
  • Email: hoang@novagen.vn
Hotline: 083.424.3399
Hỗ trợ thu mẫu TOÀN QUỐC
back to top
Liên Hệ Tư vấn